fbpx Skip to main content
search
0
LeiderschapOndernemen & BusinessPersoonlijke ontwikkelingPodcast

#304 De Verwoestende Impact Van Prestatiedruk, Social Media En Hoge Verwachtingen – Thijs Launspach

By 21 januari 2024No Comments
Podcast #304 De Verwoestende Impact Van Prestatiedruk, Social Media En Hoge Verwachtingen - Thijs Launspach

De Verwoestende Impact Van Prestatiedruk, Social Media En Hoge Verwachtingen

 

 

In deze aflevering van Eindbazen hebben we psycholoog Thijs Launspach te gast. Thijs, bekend van zijn boek ‘’Je bent al genoeg’’, spreekt over zijn nieuwste werk ‘’Asociale Media’’. Het boek behandelt de invloed van sociale media op onze mentale gezondheid en hoe deze platforms ons manipuleren.

Thijs gaat diep in op de uitdagingen van het opgroeien in een wereld vol sociale media. Jongeren, die opgroeien in relatieve welvaart, kampen volgens hem met mentale problemen, mede veroorzaakt door de prestatiedruk en het ideaalbeeld dat sociale media voorspiegelen. Dit heeft een negatieve invloed op hun zelfbeeld en mentale gezondheid.

Thijs wijst op de veranderende aard van sociale media. Ooit een middel voor verbinding, zijn ze nu gericht op het maximaliseren van kijktijd door verslavende content te leveren. Dit wordt gedaan via geavanceerde algoritmen die gebruikersdata verkopen aan adverteerders. Het is een systeem dat onze aandacht en data exploiteert, vaak ten koste van onze mentale gezondheid.

Een interessant punt dat Launspach maakt, is de verschuiving van platforms als Facebook naar meer opkomende platforms zoals TikTok, die vooral jongeren aantrekken. Hij benadrukt de noodzaak van zelfbewustzijn bij jongeren over hun sociale media gebruik en de impact ervan op hun leven.

Ten slotte bespreekt Launspach de ‘toxic positivity’ cultuur, waarbij mensen worden aangemoedigd om altijd positief te zijn. Hij pleit voor een meer genuanceerde benadering van emoties en het belang van het erkennen van negatieve gevoelens.

De podcast biedt een diepgaand inzicht in de complexe relatie tussen sociale media en mentale gezondheid, een onderwerp dat steeds relevanter wordt in onze hedendaagse samenleving​​.

Daarbij worden verschillende interessante details en weetjes besproken:

Sociale Media Verslaving: Launspach benadrukte dat de verslaving aan sociale media platforms zoals Instagram, TikTok, en Facebook niet zozeer een gebrek aan zelfdiscipline is, maar meer een resultaat van de verslavende algoritmes die deze platforms gebruiken.

Invloed op Jongeren: Hij wees op de negatieve invloed van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren, met name gerelateerd aan prestatiedruk, depressies, éénzaamheid, en angststoornissen.

Verandering in Sociale Media: Launspach besprak hoe sociale media oorspronkelijk bedoeld waren om mensen te verbinden, maar geleidelijk zijn veranderd in platforms die vooral gericht zijn op het leveren van verslavende content door middel van algoritmes.

De Rol van Advertenties: Hij legde uit dat het uiteindelijke doel van sociale media platforms is om gebruikersdata te verkopen aan adverteerders, waardoor gebruikers eigenlijk het product worden.

Toxic Positivity: Launspach sprak over de ‘toxic positivity’ cultuur binnen sociale media, waarbij men wordt aangemoedigd om altijd positief te zijn, wat kan leiden tot een ongezonde houding ten opzichte van negatieve emoties.

Het Begin van Sociale Media: Hij herinnerde zich de begindagen van sociale media met platforms zoals MSN en Hyves, en hoe deze zijn geëvolueerd naar de huidige staat van platforms zoals Facebook en Instagram.

De Toekomst van AI en Sociale Media: Launspach besprak ook de mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van AI in sociale media, wat nieuwe uitdagingen en ethische vraagstukken met zich mee kan brengen.

Persoonlijke Ervaringen: Hij deelde ook persoonlijke anekdotes over zijn eigen gebruik van sociale media en de veranderingen die hij heeft waargenomen in zijn eigen interacties met deze platforms.

Deze punten geven een diepgaand inzicht in de complexiteit en de uitdagingen van het huidige sociale media landschap, vooral in relatie tot de mentale gezondheid​​.