was successfully added to your cart.
Podcast

#45 The world of shamanism, plant medicines and consciousness with Gino Renzo Cocchella Frisancho

By 21 juli 2016 december 27th, 2018 No Comments
Podcast 45 Aankondiging Gino Sjamaan

Gino Renzo Cocchella Frisancho – Sjamaan.

Onze 2e Engelstalige podcast is live! En wat een bijzondere aflevering is dit! We spraken met een sjamaan uit Peru. Gino Renzo Cocchella Frisancho werkt veel met zogenaamde plantmedicijnen (zoals Ayahuasca), is een expert in het gebied van sjamanisme en bewustzijn. Volgens hem is een goede sjamaan een strijder, een ziener, heler en eenalwetende. We spreken met hem over de verschillende werelden die Ayahuasca kent. Hij legt ons uit hoe de helende liederen, zogenaamde icaros, gemaakt worden en werken. Tevens bracht hij bekend auteur Graham Hancock naar bijzondere plekken voor zijn boek Fingerprints of the Gods. Een podcast over ayahuasca, liefde, bewustzijn en onze ziel die volgens Gino samenhangen in een collectieve bron van energie, genaamd spirit.

Bekijk

Luister

Beluister deze aflevering via iTunes.     Get_it_on_iTunes_Badge_US_1114

Deze vragen komen aan bod:

 • Wat is de rol van een sjamaan?
 • Wat ziet een sjamaan tijdens ceremonies?
 • Hoe worden icaro’s gemaakt?
 • Is alles in ons leven voorbestemd?
 • Bestaat er zoiets als een bad trip?
 • Wat is zijn ervaring met Europeanen die plantmedicijnen willen gebruiken?
 • Wat zijn de gevaren van Ayahuasca toerisme?

In deze aflevering leer je het volgende:

 • Wat Ayahuasca voor jou kan betekenen.
 • Over eeuwenoude plekken waar vroeger heilige ceremonies werden gedaan voor de elite van verschillende indianen stammen.
 • Dat energievelden rondom ons lichaam informatie bevatten.
 • Dat intenties een grote impact hebben op de energetische vibratie van planten, mensen en dieren.
 • Wat drugs en medicijnen met je energetisch systeem doen.

Wil jij toegang tot unieke content van dit interview?

Wil jij toegang tot de geheime vragen die wij aan deze gast stelde? Geef je op voor de nieuwsbrief en je ontvangt een link naar deze unieke en waardevolle content! We vragen onze Eindbazen gasten de meest uiteenlopende vragen over ondernemen, de kunst van het leven, persoonlijk leiderschap, spirituele groei, filosofische kennis, tips & tricks en nog veel meer!

Show notes:

Eindbazen wordt gesponsord door:

NootroFit – http://www.nootrofit.nl
Twelve Waves – http://www.twelve-waves.nl/
NoLux Media – http://www.noluxmedia.nl

Vind je deze Podcast leuk? Laat weten wat je ervan vond!

////////////// English Description ////////////
Gino Renzo Cocchella Frisancho – Shaman.
Dutch & English description below!
Our second international podcast is live! This episode is special beyond words! This is interview is with an original shaman from Peru. Gino Renzo Cocchella Frisancho is working with the so-called plant medicines (like Ayahuasca), he is an expert in the field of shamanism and consciousness. According to him a good shaman is a warrior, seer, healer and a maestro (someone who knows). Hij explains how their healing songs, so called icaros, are made and how they work. He also attended author Graham Hancock to sacred places for his new book Fingerprints of the Gods. This podcast is about ayahuasca, love, consciousness and our soul. Gino believes these are attached to a collective source called spirit.

Listen

   Listen to this podcast via iTunes. Get_it_on_iTunes_Badge_US_1114

  • What is the role of a shaman?
  • What does a shaman sees during a ceremony?
  • How are icaros made?
  • Is everything in life pre-destined?
  • Does something like a “bad trip” exists?
  • Wat is his experience with Europeans who like to use plant medicines?
  • What are the dangers of Ayahuasca tourism?

In this episode you will learn:

   • What ayahuasca can do for you.
   • About ancient sites where sacred ceremonies were held for the elite of indigenous tribes.
   • That energy fields around our body store information.
   • That intentions have great impact on the energetic vibration on plants, humans & animals.
   • What drugs and medicines do with the human energy field.

Do you want acces to our secret content page?

Do you want acces to the secret question we ask our guests? Sign up for our newsletter and you will receive a link to this unique content and valuable content. We ask our guests questions about entrepreneuship, the art of living, personal development, spiritual growth, philosophical knowlegde, tips & tricks and a whole lot more!

Show notes:

Eindbazen is sponsored by:
NootroFit – http://www.nootrofit.com
PTMD
NoLux Media – http://www.noluxmedia.nl