fbpx Skip to main content
search
0
Cultuur & MaatschappijLeiderschapOndernemen & BusinessPersoonlijke ontwikkelingPodcast

#299 Ben Tiggelaar onthult krachtige stappen voor blijvende gedragsverandering

By 19 november 2023december 18th, 2023No Comments
Ben Tiggelaar onthult krachtige stappen voor blijvende gedragsverandering

Ben Tiggelaar onthult krachtige stappen voor blijvende gedragsverandering

 

In deze podcast met Ben Tiggelaar behandelen we diverse onderwerpen rondom persoonlijk leiderschap, gedragsverandering, en management. Ben Tiggelaar deelt zijn ervaringen en inzichten over hoe mensen vaak worstelen met het toepassen van kennis en ideeën in hun dagelijks leven en werk. Hij benadrukt dat het belangrijk is om kleine, beheersbare stappen te nemen richting gedragsverandering en nieuwe routines.

Dit waren de belangrijkste onderwerpen in dit onderhoudend gesprek:

  • Kloof tussen intentie en gedrag: Tiggelaar bespreekt hoe mensen vaak moeite hebben om hun voornemens om te zetten in actie, vooral omdat de context waarin ze plannen maken en de context waarin ze deze moeten uitvoeren, vaak verschillen.
  • Belang van kleine stappen: Hij benadrukt dat het opdelen van doelen in kleine, haalbare stappen cruciaal is om uitstelgedrag te overwinnen en om negatieve associaties met grote veranderingen te verminderen.
  • Invloed van context op gedrag: Tiggelaar legt uit dat onze fysieke en sociale omgeving sterk beïnvloedt welk gedrag we vertonen, en suggereert dat het aanpassen van onze omgeving kan helpen bij het implementeren van nieuwe gedragspatronen.
  • Perfectionisme als uitstelgedrag: Hij identificeert perfectionisme vaak als een vorm van uitstelgedrag, veroorzaakt door de angst om niet aan hoge persoonlijke of externe verwachtingen te voldoen.
  • ‘Nudging’ voor gedragsverandering: Tiggelaar bespreekt het concept van ‘nudging’, waarbij subtiele aanmoedigingen in de omgeving mensen kunnen helpen om gewenst gedrag aan te nemen zonder strenge handhaving.
  • Belang van zelfacceptatie in het leerproces: Hij benadrukt dat het essentieel is om te accepteren dat leren en groeien processen zijn die tijd vergen, en dat het onrealistisch is om onmiddellijke perfectie te verwachten.
  • Routine versus gewoonte: Tiggelaar maakt onderscheid tussen routines, die vaak bewuste inspanning vereisen, en gewoontes die meer onbewust zijn. Het ontwikkelen van nieuwe routines is vaak een sleutel tot succesvolle gedragsverandering.
  • Motivatie als dynamisch concept: Tiggelaar beschrijft motivatie als een complex en veranderlijk aspect van gedrag, beïnvloed door verschillende interne en externe factoren, wat betekent dat motivatie voor een bepaald doel kan fluctueren.

Een kernthema is de kloof tussen intentie en gedrag. Tiggelaar bespreekt hoe externe factoren en context een grote rol spelen bij gedragsverandering. Hij stelt dat de context waarin een idee wordt opgedaan en de context waarin het moet worden toegepast vaak verschillen, wat leidt tot een ‘disconnect’ in gedrag. Hij adviseert om gedragsdoelen te vertalen naar concrete handelingen en de omgeving zo aan te passen dat deze het gewenste gedrag ondersteunt.

Tiggelaar spreekt ook over het belang van het opdelen van doelen in kleinere, haalbare stappen om uitstelgedrag te voorkomen. Hij stelt dat het beginnen met een kleine versie van een routine (bijvoorbeeld 1% van het uiteindelijke doel) kan helpen om momentum op te bouwen. Dit proces helpt om negatieve associaties met de eerste stap te verminderen en motiveert mensen om geleidelijk grotere stappen te nemen.

Daarnaast bespreekt hij hoe perfectionisme vaak een vorm van uitstelgedrag is, veroorzaakt door angst voor falen of niet voldoen aan eigen of andermans verwachtingen. Hij benadrukt het belang van het accepteren dat leren en groeien een proces is en dat het onrealistisch is om direct perfecte resultaten te verwachten.

In de podcast wordt ook concept ‘Nudging’ aangehaald, waarbij kleine, eenvoudige aanpassingen in de omgeving mensen kunnen aanmoedigen tot bepaald gedrag zonder strikte regels of handhaving. Tiggelaar benadrukt dat voor blijvende gedragsverandering vaak een combinatie van verschillende benaderingen en continue aanpassing nodig is.